Identificatie

Bedrijfsnaam: TENDANCE'HERB
Juridische status en aandelenkapitaal: SAS met een kapitaal van € 2.500
Registratie: 798 669 578 RCS Toulouse - Frankrijk
APE-code: 2012Z
Voor- en achternaam van de verantwoordelijke:
Remi ALQUIER
Hoofdkantoor: 30 rue Durand, 31200 Toulouse, Frankrijk
Telefoon: +33 (0) 5 82 95 46 28, +33 (0) 6 11 20 61 49
E-mail: contact@edencolor.com
Website: www.edencolor.com
Sitehosting en informatieopslag: bedrijf INFOMANIAK.
Grafisch ontwerp: bedrijf TENDANCE'HERB, Léa DELGAL en deWHATZ'HAT bureau

De site is in zijn geheel eigendom van de vennootschap “TENDANCE'HERB”, evenals alle rechten die daarop betrekking hebben.

Elke volledige of gedeeltelijke reproductie is onderworpen aan de toestemming van de eigenaars.

Links van het type Hypertext naar de site zijn echter toegestaan zonder specifiek verzoek.

Alle bestellingen die op deze site worden gedaan, zijn zonder voorbehoud onderworpen aan deze algemene verkoopvoorwaarden. Het bedrijf "TENDANCE'HERB" behoudt zich het recht voor om op elk moment de versie van de algemene verkoopvoorwaarden aan te passen of te wijzigen, waarbij de versie die van toepassing is op een bestelling de versie is die online verschijnt op de site www.edencolor.com op het moment van de opdracht.

Deze verkoopvoorwaarden hebben tot doel de contractuele relaties tussen het bedrijf "TENDANCE'HERB" en de koper te definiëren en de voorwaarden die van toepassing zijn op elke aankoop via de commerciële site van "TENDANCE'HERB". Deze verkoopvoorwaarden prevaleren boven alle andere algemene of specifieke voorwaarden die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door het bedrijf "TENDANCE'HERB".

 

Site-inhoud

Het bedrijf "TENDANCE'HERB" garandeert niet dat deze site vrij is van defecten, fouten of weglatingen. De meegedeelde informatie wordt enkel ter informatie aangeboden zonder contractuele waarde. Ondanks regelmatige updates, kan de firma "TENDANCE'HERB" niet verantwoordelijk worden gehouden voor de wijziging van administratieve en wettelijke bepalingen die zich voordoen na publicatie. Evenzo kan het bedrijf "TENDANCE'HERB" niet verantwoordelijk worden gehouden voor het gebruik en de interpretatie van de informatie op deze site. Het bedrijf "TENDANCE'HERB" kan niet aansprakelijk worden gesteld voor virussen die de computer of de computerapparatuur van de internetgebruiker zouden kunnen infecteren na gebruik, toegang of download van deze site. Het bedrijf "TENDANCE'HERB" behoudt zich het recht voor om de inhoud van zijn commerciële aanbiedingen op elk moment te wijzigen.

 

De klant

De klant verklaart een natuurlijk persoon te zijn, minstens 18 jaar oud en handelingsbekwaam te zijn of ouderlijke toestemming te hebben om een bestelling op de site te plaatsen.

De klant erkent bij het plaatsen van de bestelling kennis te hebben genomen van de bijzondere verkoopvoorwaarden die op dit scherm worden vermeld en verklaart uitdrukkelijk deze zonder voorbehoud te aanvaarden.

Bij het registreren van de persoonlijke gegevens van de klant bij het bestellen, moet de klant zorgen voor de juistheid van de verplichte gegevens die hij verstrekt. In het geval van een fout in de bewoording van de contactgegevens van de ontvanger, kan het bedrijf "TENDANCE'HERB" niet verantwoordelijk worden gehouden voor de onmogelijkheid om het product te leveren. Het bedrijf "TENDANCE'HERB" behoudt zich het recht voor om elke bestelling te annuleren wanneer het IP-adres van de klant gedomicilieerd is in een ander land dan het factuur- en/of leveringsadres.

 

De aangeboden producten

De producten zijn die beschreven op de site www.edencolor.com en worden aangeboden binnen de grenzen van de beschikbare voorraden. Elk product gaat vergezeld van een presentatie die zo objectief mogelijk is opgesteld door de firma "TENDANCE'HERB" en om zo goed mogelijk tegemoet te komen aan de informatiebehoeften van de klanten.

De foto's die de producten illustreren zijn zo waarheidsgetrouw mogelijk, maar kunnen geen perfecte overeenkomst met het aangeboden product garanderen, met name wat betreft de kleuren onder invloed van de internetbrowser en het gebruikte scherm.

Bovendien kunnen er fouten op de site verschijnen, die de klant herkent en accepteert.

In geval van non-conformiteit tussen het geleverde product en de beschrijving ervan op de site, kan de klant zijn herroepingsrecht uitoefenen of de conformiteitsgarantie van het bedrijf "TENDANCE'HERB" implementeren.

 

De bestellingen

De bestelling op de site is onderworpen aan de naleving van de procedure die is opgesteld door het bedrijf "TENDANCE'HERB", gematerialiseerd door een opeenvolging van verschillende stappen die de klant moet volgen om zijn bestelling te valideren:

• Blader door de site www.edencolor.com om uw selectie van artikelen te maken. Klik op de afbeeldingen om de details van elk product te bekijken.

• Voeg de geselecteerde artikelen toe aan uw winkelmandje door op de knop “toevoegen aan winkelmandje” te klikken.

• Controleer vervolgens de aard van de artikelen die aan zijn winkelmandje zijn toegevoegd. Om een artikel te verwijderen, moet de klant op "verwijderen" klikken en het winkelmandje wordt bijgewerkt. Om het aantal artikelen te wijzigen, moet de klant op de bijbehorende pictogrammen klikken.

• Bevestig je bestelling.

• Maak een account aan op onze website of identificeer uzelf: Hiermee kunt u de geschiedenis van uw bestellingen zien, hun opvolging, ...

• Voer de benodigde persoonlijke gegevens in (naam, voornaam, factuuradres, afleveradres, e-mailadres en telefoonnummer) om de bestelling tot stand te brengen.

• Voer de betaling uit onder de gestelde voorwaarden. Alle verstrekte gegevens en de opgenomen bevestiging vormen het bewijs van de transactie. Bevestiging is het ondertekenen en accepteren van transacties waard.

Het bedrijf "TENDANCE'HERB" bevestigt de aanvaarding van zijn bestelling aan de klant op het e-mailadres dat deze laatste heeft meegedeeld.

Het bedrijf "TENDANCE'HERB" behoudt zich het recht voor om elke bestelling te annuleren van een klant met wie er een geschil bestaat met betrekking tot de betaling van een eerdere bestelling of van elke klant voor wie er een vermoeden bestaat van inconsistentie in de verstrekte informatie.

 

De beoordeling

De prijzen op de productfiches zijn uitgedrukt in euro, alle taksen inbegrepen (TTC). Ze houden geen rekening met transportkosten en het geldende btw-tarief is dat van de dag van de bestelling.

Elke wijziging in het tarief kan worden weerspiegeld in de prijs van de producten.

De totaalprijs vermeld in de orderbevestiging omvat de prijs van de verschillende producten, transport- en leveringskosten, handling-, verpakkings- en opslagkosten.

Het bedrijf "TENDANCE'HERB" behoudt zich het recht voor om zijn prijzen op elk moment te wijzigen, met dien verstande echter dat de prijs die op de site verschijnt op de dag van de bestelling de enige is die van toepassing is op de koper, onder voorbehoud van beschikbaarheid .

 

Intrekking

Kopers profiteren van een herroepingsrecht, dat ze zonder opgaaf van redenen en zonder boete kunnen uitoefenen binnen 14 (veertien) dagen na ontvangst van de artikelen om het nieuwe product te retourneren (in de originele verpakking, ongedragen, ongeopend, ongebruikt, ongewijzigd, ongewassen, onbeschadigd , vergezeld van alle mogelijke accessoires, gebruiksaanwijzingen en documentatie) aan de verkoper voor omruiling of terugbetaling.

Retourprocedure:

• De klant wordt uitgenodigd om een e-mail te sturen naar contact@tendanceherb.com met vermelding van het nummer van zijn factuur, de details van de producten die hij wenst te retourneren en de reden van deze retour.

• De retourzending moet door colissimo vergezeld van het factuurnummer naar het volgende adres worden gestuurd:

SAS TENDANCE'HERB
c / Transport Fournie
55 Boulevard de Thibaud 31100 Toulouse
FRANKRIJK

Voor al uw vragen staat "TENDANCE'HERB" ter beschikking van haar klanten. Ga hiervoor naar de contactpagina van de website.

In geval van uitoefening van het herroepingsrecht binnen de voorgeschreven termijn, zal het bedrijf "TENDANCE'HERB" de klant, binnen een maximum termijn van 30 (dertig) dagen na ontvangst van de geretourneerde goederen, de reeds betaalde bedragen terugbetalen minus eventuele kosten verzending.

 

Betaling

De prijs wordt betaald bij het bestellen.

Betalingen worden gedaan met creditcard, cheque, contant of via overschrijving. Bij betaling per bankkaart moet de klant het nummer van zijn kaart, evenals de geldigheidsdatum, rechtstreeks in de daarvoor bestemde zone vermelden.

Sinds 1 oktober 2008 passen Franse banken het "3D Secure"-protocol toe om klanten die een bestelling op internet plaatsen, beter te beveiligen bij het doen van betalingen op internet.

Het bedrijf "TENDANCE'HERB" treedt daarom op tegen fraude in samenwerking met BNP Paribas om haar klanten te beschermen tegen elk frauduleus gebruik van hun bankkaart.

In de praktijk betekent dit dat de klant wordt gevraagd naar: zijn kaartnummer, vervaldata en cryptogram (de laatste drie cijfers op de achterkant van uw kaart) ervan.

De klant wordt dan doorgestuurd naar de website van zijn bank, die hem zal vragen om een beveiligde code in te voeren om de transactie te accepteren (authenticatie per sms: de code wordt door de bank van de klant naar zijn gsm gestuurd). De kaart van onze klanten is daarom alleen bruikbaar op onze site met zijn controle.

De door de klant gevalideerde bestelling wordt pas als effectief beschouwd wanneer de betrokken bankbetalingscentra hiermee hebben ingestemd. In geval van weigering van de genoemde centra, wordt de bestelling automatisch geannuleerd en wordt de klant per e-mail op de hoogte gebracht.

Bovendien behoudt het bedrijf "TENDANCE'HERB" zich het recht voor om elke bestelling te weigeren van een klant waarmee een geschil bestaat.

 

Levering

De levering vindt plaats op het adres dat door de klant is aangegeven op het bestelformulier, dat zich alleen in het overeengekomen geografische gebied kan bevinden.

Levering aan postbussen of hotels is niet mogelijk.

Om deze termijnen te respecteren, moet de klant ervoor zorgen dat hij exacte en volledige informatie over het leveringsadres heeft doorgegeven.

De aangegeven tijden zijn indicatieve tijden, overeenkomend met de gemiddelde verwerkings- en levertijden.

Als deze meer dan 30 (dertig) dagen vanaf de bestelling zijn, kan het verkoopcontract worden beëindigd en kan de koper worden terugbetaald. De firma "TENDANCE'HERB" kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van een vertraging in de levering die niet door haarzelf veroorzaakt wordt. In het geval van beschadigde verpakkingen (reeds geopend, ontbrekende producten, enz.), stemt de koper ermee in om het bedrijf "TENDANCE'HERB" op welke manier dan ook op de hoogte te stellen van eventuele reserveringen binnen 3 dagen na ontvangst van het product.

Om redenen van beschikbaarheid kan een bestelling in meerdere keren aan de klant worden geleverd. De klant betaalt slechts voor één levering.

 

geschillen

Dit contract is onderworpen aan het Franse recht.

Het bedrijf "TENDANCE'HERB" kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade van welke aard dan ook, materieel, immaterieel of lichamelijk, die zou kunnen voortvloeien uit een storing of misbruik van de op de markt gebrachte producten. Hetzelfde geldt voor eventuele wijzigingen aan de producten die door de fabrikanten worden aangebracht.

De verantwoordelijkheid van het bedrijf "TENDANCE'HERB" zal in elk geval beperkt zijn tot het bedrag van de bestelling.

Klachten worden altijd met aandacht en vriendelijkheid ontvangen. In geval van een geschil zal de klant eerst contact opnemen met het bedrijf "TENDANCE'HERB" om tot een minnelijke schikking te komen door naar de contactpagina van de website te gaan.

Anders zijn de algemene verkoopvoorwaarden onderworpen aan het Franse recht en zijn alleen de Franse rechtbanken bevoegd.

 

Garanties

Alle door de verkoper geleverde producten genieten van de wettelijke garantie voorzien door de artikelen 1641 en volgende van het burgerlijk wetboek. In geval van niet-conformiteit van een verkocht product, kan het worden teruggestuurd naar de verkoper die het terugneemt, omruilt of vergoedt.

Alle klachten, verzoeken om omruiling of terugbetaling moeten binnen 30 (dertig) dagen na de leveringsdatum worden ingediend.

De klant wordt uitgenodigd om contact op te nemen met het bedrijf "TENDANCE'HERB", hetzij per e-mail op contact@tendanceherb.com, hetzij telefonisch op +33 (0)5 82 95 46 28.

Het bedrijf "TENDANCE'HERB" zal zich inspannen om een oplossing voor het probleem te vinden.

Computeren en vrijheid

De informatie die door het bedrijf "TENDANCE'HERB" wordt verzameld tijdens een bestelling van een klant, wordt alleen verzameld voor verkoop op afstand. Deze informatie is essentieel voor de verwerking en levering van bestellingen en het opstellen van facturen. Ze kunnen dus geheel of gedeeltelijk worden meegedeeld aan de dienstverleners van het bedrijf "TENDANCE'HERB" die betrokken zijn bij de uitvoering van de bestelling (zoals vervoerders bijvoorbeeld) en aan organisaties die belast zijn met het analyseren van bestellingen en in de strijd tegen kredietwaardigheid kaartfraude.

Het niet verstrekken van de gevraagde informatie resulteert in de niet-validatie van de bestelling.

De verwerking op de website van Tendance'Herb voldoet aan de Europese regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.

Hypertekstlinks naar sites van derden

Deze site biedt hyperlinks naar websites die door derden zijn gepubliceerd. Deze links zijn te goeder trouw tot stand gebracht en het bedrijf "TENDANCE'HERB" kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor wijzigingen die aan deze sites worden aangebracht.

Bijgevolg kunnen deze hyperlinks in geen geval onder de verantwoordelijkheid van het bedrijf "TENDANCE'HERB" vallen: enkel de verantwoordelijkheid van de uitgevers van de sites waarnaar wordt verwezen op de site van het bedrijf "TENDANCE'HERB" kan worden ingeschakeld.

Fotocredits

Diane Touraine: www.diane-touraine.fr
Wikimedia Commons: commons.wikimedia.org
Shutterstock: www.shutterstock.com